ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft.

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

a 2011. évi CXII. törvényhez

 

1.Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1.   A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: 06-70/931-78-20

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.lakigazdakft.hu

 

1.2.    A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

 

·         Lakitelek Önkormányzata

·         Felügyelő Bizottság (elnök: Bende László, tagok: Fodor Józsefné, Kalócz Antal)

·         Ügyvezető (Tóth Ferenc)

·         Adminisztrátor

·         Sofőr

·         Segédmunkás

 

 

1.3.    A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

 

Tóth Ferenc ügyvezető

Telefon: 06-70/931-78-28

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

 

1.4.    A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

 

Szabó Hajnalka adminisztrátor

Telefon: 06-70/931-78-20

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási rend: kedden és pénteken 800-1200

 

1.5.    A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

 

Lakitelek Önkormányzata

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: 76/449-011

Telefax: 76/449-055

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.lakitelek.hu

 

2.    Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

2.1.    A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

·        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

·        2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

·        2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

·        2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

·        2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

·        1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

·        368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

·        455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

·        2013. évi CXIV tv. aszippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról 

·        SZMSZ

·        GDPR

·        FB ügyrend

·        FB határozatok

2.2.    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

 

A szennyvízszállítást, mint közszolgáltatást megrendelni a 06-30-343-44-55 telefonszámon lehet. A szolgáltatás árából nem áll módunkban kedvezményt adni.

 

A Laki-Gazda Kft. által ellátott települések

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Település

lakossági költség Ft/m3

nem lakossági költségekFt/m3

Lakitelek

1897

1957

Kunszentmárton

2399

2475

Tiszaalpár

2244

2303

Csépa

2247

2306

Szelevény

2240

2299

 

2.3.    A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

 

Fenntartott adatbázis neve

Formátuma

Kintlévőségek kezelésének nyilvántartása

xls

Szállítólevél nyilvántartás

xls

Ügyfél, partner nyilvántartás

xls

Üzemanyag elszámolás

xls

 

2.4.    A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

 

1156-Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről

1154-A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

 

2.5.    A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

 

Állami Számvevőszék jelentése

 

2.6.    A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

 

Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat

 

Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

Telefon: 06-70/931-78-28

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.lakigazdakft.hu

Adatvédelmi felelős: Szabó Hajnalka

 

 

3.    Gazdasági adatok

 

3.1.    A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

Egyszerűsített éves beszámoló 2012-2017.

 

3.2.    A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

 

       

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Tv. Alapján közétett adatok

2018. I. negyedév

Neve

Tisztsége/ Munkaköre

Bérek

Tiszteletdíj

Béren kívüli juttatás

Megbízási   díjon felüli egyéb járandóság

A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli     juttatás

Vezető állású munkavállalók

Tóth Ferenc

Ügyvezető

0 Ft

_

0 Ft

_

_

Önállóan cégjegyzésre/ bankszámla feletti rendelkezésre jogosult

Tóth Ferenc

Ügyvezető

0 Ft

_

0 Ft

_

_

Felügyelő bizottság elnöke

Bende László

Felügyelő bizottság elnöke

_

0 Ft

_

_

_

Felügyelő bizottság tagjai

Fodor Józsefné      Kalócz Antal

Felügyelő bizottság tagjai

_

0 Ft

_

_

_

Nem vezető beosztású munkavállalók

 

 

1.214.808 Ft

_

72.000 Ft

_

_

Munkaviszonyban álló személy

Nincs ilyen munkavállaló

               

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Tv. Alapján közétett adatok

2018. II. negyedév

Neve

Tisztsége/ Munkaköre

Bérek

Tiszteletdíj

Béren kívüli juttatás

Megbízási   díjon felüli egyéb járandóság

A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli     juttatás

Vezető állású munkavállalók

Tóth Ferenc

Ügyvezető

0 Ft

_

0 Ft

_

_

Önállóan cégjegyzésre/ bankszámla feletti rendelkezésre jogosult

Tóth Ferenc

Ügyvezető

 

 

 

 

 

Felügyelő bizottság elnöke

Bende László

Felügyelő bizottság elnöke

_

0 Ft

_

_

_

Felügyelő bizottság tagjai

Fodor Józsefné      Kalócz Antal

Felügyelő bizottság tagjai

_

0 Ft

_

_

_

Nem vezető beosztású munkavállalók

 

 

1.238.946 Ft

_

72.000 Ft

_

_

Munkaviszonyban álló személy

Nincs ilyen munkavállaló

               

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Tv. Alapján közétett adatok

2018. III. negyedév

Neve

Tisztsége/ Munkaköre

Bérek

Tiszteletdíj

Béren kívüli juttatás

Megbízási   díjon felüli egyéb járandóság

A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli    juttatás

Vezető állású munkavállalók

Tóth Ferenc

Ügyvezető

0 Ft

_

0 Ft

_

_

Önállóan cégjegyzésre/ bankszámla feletti rendelkezésre jogosult

Tóth Ferenc

Ügyvezető

 

 

 

 

 

Felügyelő bizottság elnöke

Bende László

Felügyelő bizottság elnöke

_

0 Ft

_

_

_

Felügyelő bizottság tagjai

Fodor Józsefné      Kalócz Antal

Felügyelő bizottság tagjai

_

0 Ft

_

_

_

Nem vezető beosztású munkavállalók

 

 

1.429.109 Ft

_

72.000 Ft

_

_

Munkaviszonyban álló személy

Nincs ilyen munkavállaló

               

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Tv. Alapján közétett adatok

2018. IV. negyedév

Neve

Tisztsége/ Munkaköre

Bérek

Tiszteletdíj

Béren kívüli juttatás

Megbízási   díjon felüli egyéb járandóság

A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli    juttatás

Vezető állású munkavállalók

Tóth Ferenc

Ügyvezető

0 Ft

_

0 Ft

_

_

Önállóan cégjegyzésre/ bankszámla feletti rendelkezésre jogosult

Tóth Ferenc

Ügyvezető

 

 

 

 

 

Felügyelő bizottság elnöke

Bende László

Felügyelő bizottság elnöke

_

0 Ft

_

_

_

Felügyelő bizottság tagjai

Fodor Józsefné      Kalócz Antal

Felügyelő bizottság tagjai

_

0 Ft

_

_

_

Nem vezető beosztású munkavállalók

 

 

1.185.264 Ft

_

102.000 Ft

_

_

Munkaviszonyban álló személy

Nincs ilyen munkavállaló