Hatóságilag minősítették a Laki-Gazda Nonprofit Kft-t

 

2014. július1-től csak azok a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók végezhetik tevékenységüket melyek szakmai minősítéssel rendelkeznek.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók szakmai szempontú minősítése új intézmény, a 2013. január 1-én hatályba lépett hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Ht.) vezette be. A törvény felhatalmazta az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget (továbbiakban OHÜ), hogy elvégezze a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók minősítési tevékenységét.

Az új intézmény bevezetésének célja olyan minősített hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer létrehozása, amely hosszú távon biztosítja a hazai hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztonságát, segítve egyúttal a közszolgáltatás folyamatos minőségi fejlesztését.

 

 

A minősítési eljárás során szigorú szabályrendszernek kell megfelelni, melynek eredményeként a közszolgáltatót besorolják minősítési osztályok szerint. Az egyes fokozatok - A, B, C kategória - a közszolgáltató minőségét jelzik. A LAKI-GAZDA Nonprofit Kft. B/1. minősítést kapott.